Sõnastiku sisu import

Kui sõnaartiklid (ehk sõnastiku sisu) on XML failina kohalikus arvutis olemas ja sõnastikule vastav skeem EELexis defineeritud, siis saad sõnastiku sisu EELexi laadida.
Vali Sõnastiku tööriistad sonastiku_tooriistad.png-- Import. Avaneb dialoogiaken, mille abil saad igale köitele vastava faili kohalikust masinast. Kui sõnastik on üheköiteline, siis määra fail ainult esimesele köitele. Kui oled otsustanud mitmeköitelise sõnastiku kasuks (vt Mitmeköitelise sõnastiku loomine), jaga ta sisu eelnevalt mitmesse XML faili ja määra igale köitele talle vastav fail. Kui failid määratud, vajuta Submit Form ja kui kõik korras, siis ilmub teade õnnestumisest. Sulge dialoogiaknad. Impordi edukust võid kontrollida tööaknas sõnastikust märksõnu pärides.