Versiooni uuendused.

      

       Ver. 4.0  (11.10.2023)

 

1.     Erinevate kasutajate arvutitel on erineva suuruse ja resolutsiooniga ekraanid. Ja seega võisid osad avatud aknad osaliselt jääda väljaspoole ekraani piiri ja nendega töö oli raskendatud. Nüüd püüab EELex (CH) kontrollida ja kui vaja ka akna mõõtmeid vastavalt võimalustele muuta.

2.     Uuendatud on klavituuril mitte esinevate tähemärkide sisestamine. Toimetusalal olevad väljad omavad kahte seisundit: kuvamine ja uuendamine. Kui klõpsame kuvatavale väljale hiirega, siis väli läheb uuendamise seisundisse ja me võime sisestada ja uuendada väljas olevaid andmeid. Kui me vajutame  klaviatuuril ENTER või klõpsame hiirega väljaspool uuendatavat välja akent, siis antud väli muutub kuvatavaks. Samal ajal on menüü ribal  ’+’ ikoon. Kui  ’+’ ikoon on rohelist värvi, siis see tähendab seda, et välja uuendusseisundist väljumine saab toimuda kas ENTER vajutamisega klaviatuuril või hiirega klõpsamisega väljaspoole uuenduse akent. Kui klõpsame hiirega rohelisele  ’+’ ikoonile, siis see muutub oranšiks. Kui ’+’ ikoon on oranš, siis see tähendab seda, et uuenduse seisundis olevast väljast ei saa väljuda ENTERI ja hiire klõpsuga väljaspoole antud välja. Välja uuendamise saame lõpetada alles siis kui oleme oranši ’+’ muutnud roheliseks. Kõike seda on vaja selleks, et kui me teises aknas valime erinevaid sümboleid, siis uuendusaken ei sulguks. Kui me avame töö käigus meile vajaliku sümbolite akna, siis roheline ’+’ muutub automaatsel oransiks ’+’, ehk muudab uuendusaknast väljumise reziimi.

3.     Nüüd kuvatakse trüki tulemus mitte eraldiolevasse aknasse vaid eraldi browseri tabina, mis on kasutamiseks mugavam. Enne trükilehe avanemist kuvatakse info, kuidas antud trükki saab tõsta Wordi. Kui on soov kohe trükkida või salvestada PDF-na, siis tuleb antud lehel klõpsata hiire parema klahviga, mille tulemusena avaneb menüü. Sealt tuleb valida Print.

4.     Alates EELex (CH) 4.0 versioonist on võimalik töötlemiseks avatud sõnastikus avada teiste sõnastike artikleid ja nendest vajaduse korral kopeerimise teel kanda välju töös olevasse sõnastikku. Selleks tuleb klõpsata  menüü ribal sinisele ikoonile, millele on kirjutatud SQL. Avaneb menüü sõnastikest, mida on võimalik kuvada.

5.     Parandatud erinevaid vigu, mis on ilmnenud töö käigus.

6.     Osade teadete kuvamist on muudetud.

 

Kõiki neid võimalusi on võimalik vaadata järgnevas videolõigus:

               

            Käivita ver. 4.0 uuenduste video...

 

     Veebilehitseja vahemälu puhastamine.

 

     EELex (CH) vahemälu puhastamine on vajalik versiooni muutumise korral, et kõik muudatused jõuaksid kasutaja arvutisse.  Käivitage EELex (CH)  ja kui EELex on valmis tööks, siis vajutage korraga klahvi kombinatsiooni  CTRL + Tõstuklahv + Del. Avaneb aken ja klõpsake hiirega „Kustuta andmed“. Peale seda   käivitage EELex (CH) uuesti. Nüüd on kindlalt kõik versiooni muutused jõudnud teie arvutisse.

 

     Vaadake videot :

 

            Vahemälu puhastamise video...

 

 

 

       Abimaterjalid.

 

1.     Sissejuhatus.

 

EELex on universiaalne XML tehnoloogial põhinev erinevate sõnastike loomise ja säilitamise vahend. Programmeerimisel on kasutatud järgmisi vahendeid: HTML, Javascript, CGI ja dhtmlxSuite 2011 Rel. 1 (DHTMLX 3.0) Standard edition build 110713.

EELex võimaldab

-       sõnastikku koostada ja toimetada

-       sõnastikku küljendada

-       teha lihtsaid ja keerulisi struktuuripõhiseid päringuid

-       sorteerida päringutulemusi

-       kontrollida ristviiteid

-       hoida sõnaartiklid järjekorras

-       luua ja hallata loendeid

-       jälgida sõnaartiklitoimetamise logi

-       jätta sõnaartikli juurde kommentaare ning lugeda kaastoimetajate kommentaare

-       jms.

 

2.     EELexi kasutajad.

 

Iga sõnastiku suhtes saab EELexi kasutaja olla kas:

             Eikeegi       -  puudub igasugune ligipääs sõnastikule.

             Vaataja      -  näeb sõnastikku, saab artikleid otsida ja vaadata, aga ei saa salvestada muudatusi.

             Toimetaja  -  artikli vaatamise ja kirjutamise (salvestamise) õigus.

            

             Kasutaja õigused määratakse peale kasutajaks registreerimist administraatori poolt. Vajadusel võib admin neid muuta ka töökäigus.

 

3.     EELexi tööaken.

 

Sõnastiku tööaken avaneb EELexi töötoa kaudu sõnastikku sisenemisel pärast sõnastiku avalehel töö- ja testversiooni valimist. Tööakna ülaosas on sõnastikutööks tarvilikud nupud, menüüd. Ülejaanud osa tööaknast hõlmavad  toimetusala ja vaade. Toimetusalal kuvatakse, vastavalt struktuurile,  artikli väljad sisestamiseks ja samaaegselt töödeldavat artiklit kuvatakse küljendatud kujul vaate alal.

     

4.     EELexis töötamiseks vajaminevad tegevused ja funktsioonid.

 

Käesolevas kasutusjuhendis kuvatakse vajaminevad tegevused ja funktsioonide kasutamine väikeste videolõikudena. Loodame, et selline meetod annab parema ja selgema ülevaate. Parem ükskord vaadata kui kümme korda lugeda!

 

4.1.         Esmased võtted tööks toimetusala, vaate ja akendega.

 

      Käivita video...

 

4.2.         Kuvatav info ja erinevad teated.

 

      Käivita video...

 

4.3.         Otsing.

            

             Käivita video...

 

4.4.         Loendid.

      

       Käivita video...

 

4.5.         Töö artikliga toimetamisalal.

 

       Käivita video...

 

4.6.         Vaateala.

      

       Käivita video...

 

4.7.         Artikli tööriistad.

 

       Käivita video...

      

4.8.         Sõnastiku tööriistad.

      

      Käivita video...

      

4.9.         Artiklite trükk.

      

       Käivita video...

     

4.10.      Valitud vahemiku artiklite trükk.

      

       Käivita video...

      

4.11.      Ajalugu.

      

       Käivita video...

      

4.12.      Klaviatuuril puuduvate sümbolite sisestamine.

      

       Käivita video...

      

4.13.      Viitekontroll sisestamisel.

      

       Käivita video...

      

4.14.      Artikli viimine teise köitesse.

      

       Käivita video...

     

4.15.      Kustutatud artikli taastamine.

      

       Käivita video...

 

4.16.      Uue artikli loomine.

      

       Käivita video...