1.     Sissejuhatus.

 

EELex on universiaalne XML tehnoloogial põhinev erinevate sõnastike loomise ja säilitamise vahend. Programmeerimisel on kasutatud järgmisi vahendeid: HTML, Javascript, CGI ja dhtmlxSuite 2011 Rel. 1 (DHTMLX 3.0) Standard edition build 110713.

EELex võimaldab

-       sõnastikku koostada ja toimetada

-       sõnastikku küljendada

-       teha lihtsaid ja keerulisi struktuuripõhiseid päringuid

-       sorteerida päringutulemusi

-       kontrollida ristviiteid

-       hoida sõnaartiklid järjekorras

-       luua ja hallata loendeid

-       jälgida sõnaartiklitoimetamise logi

-       jätta sõnaartikli juurde kommentaare ning lugeda kaastoimetajate kommentaare

-       jms.

 

2.     EELexi kasutajad.

 

Iga sõnastiku suhtes saab EELexi kasutaja olla kas:

             Eikeegi       -  puudub igasugune ligipääs sõnastikule.

             Vaataja      -  näeb sõnastikku, saab artikleid otsida ja vaadata, aga ei saa salvestada muudatusi.

             Toimetaja  -  artikli vaatamise ja kirjutamise (salvestamise) õigus.

            

             Kasutaja õigused määratakse peale kasutajaks registreerimist administraatori poolt. Vajadusel võib admin neid muuta ka töökäigus.

 

3.     EELexi tööaken.

 

Sõnastiku tööaken avaneb EELexi töötoa kaudu sõnastikku sisenemisel pärast sõnastiku avalehel töö- ja testversiooni valimist. Tööakna ülaosas on sõnastikutööks tarvilikud nupud, menüüd. Ülejaanud osa tööaknast hõlmavad  toimetusala ja vaade. Toimetusalal kuvatakse, vastavalt struktuurile,  artikli väljad sisestamiseks ja samaaegselt töödeldavat artiklit kuvatakse küljendatud kujul vaate alal.

 

4.     EELexis töötamiseks vajaminevad tegevused ja funktsioonid.

 

Käesolevas kasutusjuhendis kuvatakse vajaminevad tegevused ja funktsioonide kasutamine väikeste videolõikudena. Loodame, et selline meetod annab parema ja selgema ülevaate. Parem ükskord vaadata kui kümme korda lugeda!

 

4.1.         Esmased võtted tööks toimetusala, vaate ja akendega.

 

      Käivita video...

 

4.2.         Kuvatav info ja erinevad teated.

 

      Käivita video...

 

4.3.         Otsing.

            

             Käivita video...

 

4.4.         Loendid.

      

       Käivita video...

 

4.5.         Töö artikliga toimetamisalal.

 

       Käivita video...

 

4.6.         Vaateala.

      

       Käivita video...

 

4.7.         Artikli tööriistad.

 

       Käivita video...

      

4.8.         Sõnastiku tööriistad.

      

      Käivita video...

      

4.9.         Artiklite trükk.

      

       Käivita video...

     

4.10.      Valitud vahemiku artiklite trükk.

      

       Käivita video...

      

4.11.      Ajalugu.

       

       Käivita video...

      

4.12.      Klaviatuuril puuduvate sümbolite sisestamine.

      

       Käivita video...

      

4.13.      Viitekontroll sisestamisel.

      

       Käivita video...

      

4.14.      Artikli viimine teise köitesse.

      

       Käivita video...

     

4.15.      Kustutatud artikli taastamine.

      

       Käivita video...

 

4.16.      Uue artikli loomine.

      

       Käivita video...

       

4.17.      Tekkivate küsimuste ja probleemide operatiivne saatmine.

      

       Käivita video...