Ühispäring sõnastikes

Ühispäring sõnastikes ehk sõnastike koondindeks on rakendus, mis ühendab Eesti Keele Instituudi EELex sõnastikusüsteemis olevad sõnastikud. Koondindeksis on võimalik

Koondindeksi leiab EELexi töötoast parempoolses veerus lingi Sõnastike ühispäring alt (vajalik on EELexi kasutajakonto olemasolu).

Otsingu tekstikastikeses saab kasutada metasümboleid '?' (üks täht) ja '*' (kuitahes palju tähti). Tekstikasti peab sisestama tingimuse. Kui nt soovitakse kõiki märksõnu, tuleb tingimuseks panna '*'.

Vaikimisi on otsitavateks sõnastikeks valitud EKI olulisemad sõnastikud, valikut saab muuta ekraani allosas olevate linnukeste abil.

Tüübinumbri klõpsamisel artiklis avatakse lisaaken tüübiinfo ja tüüpsõnade kohta. Tüüpide info on olemas EKSS, ÕS2006 ning võõrsõnade leksikoni, eesti-X ja eesti-vene sõnastiku kohta.

Kohanimede (ÕS lisa) artiklis on võimalik vaadelda kohanime asukohta kaardil, klõpsates maakeraikooni. Kaarditeenusena kasutatav Bing Maps otsib asukoha üles kohanime päringu abil.

Koondindeksi lehele viivad ka mitmed EELexi sisesed päringud, näiteks
  1. Otsingutulemuste tabeli (ilmub Sõnastiku tööaknas tehtud otsingu järel) veerus Sisaldub kuvatud sõnastike loetelul klõpsamine;
  2. Sõnastiku tööaknas märksõna lahtris klõpsates avanevas menüüs esimene valik Ühised märksõnad: 'sõnastiku id' ja ... (kui sõnastiku andmed on ka MySQL-is, EELexi töötoa sõnastike loetelus on sõnastiku järel märge MySQL).

Siinset infot saab lähemalt lugeda ka koondindeksi lehelt, klõpsates nuppu Rakendusest.