Uue sõnastiku loomine

Uue sõnastiku loomiseks klõpsa EELexi töötoas paremal servas lingil Uus sõnastik. Ilmuvas aknas tuleb valida sobiv viis jätkamiseks. Skeemi valimisel saad uuele sõnastikule aluseks standardskeemi, mida saab hiljem muuta skeemieditori abil (vt Skeemi genereerimine).


Võimalik on teha ka osasõnastikku (alamsõnastikku), selle kohta vt allpool.

Vali sobiv rida ja klõpsa Tegema. Sõltuvalt valitud sõnastiku loomise viisist süsteemi edasine käitumine varieerub. Alati küsitakse uue sõnastiku jaoks infot: sõnastiku id (kood). Id peab olema kolmekohaline (kasuta väiketähti ja numbreid) ja algama väiketähega. Lisaks id-väljale on kohustuslik anda sõnastikule eestikeelne nimi. Nupp Kontrolli vaatab, kas soovitud id on vaba ja muud nõutud väljad täidetud. Kui kontroll läbitud, vajuta submit ja sõnastik luuakse.

Kuvatud logi lõppu ilmuvad lingid, mille abil edasi tegutseda:
Sõnastiku avalehel - viib sõnastiku avalehele, kust saab edasi minna Testversiooni. (Tööversiooni loomist vt Testversioon ja tööversioon.)
Sõnastike haldusesse - viib EELexi Sõnastike halduse nimekirja juurde (vt Sõnastike haldus).
EELexi kodulehele.

Eesti-x sõnastikupõhja andmete import

Kui sõnastiku loomiseks on valitud eesti-x sõnastikupõhi, siis on võimalik kasutada olemasolevat andmebaasi: eestikeelseid märksõnu koos grammatilise infoga, seletusi, kasutusnäiteid jm. Teise ehk x-keele andmete jaoks on skeemis kohad (need täidab sõnastiku koostaja). Eesti-x on kolmeköiteline sõnastik, valida saab erinevate mahtude vahel, mis määrab imporditavate märksõnade hulga. Andmete laadimine toimub pärast sõnastiku loomist. Vajuta lingile Täida EX andmetega (ilmub vaid eesti-x sõnastikupõhja puhul). Vali sealt Maht, mida soovid kasutada ja sõnastiku teine keel ja submit . Selle käigus kopeeritakse uued andmed. Tulemuse kontrollimiseks vajuta lingile Sõnastiku juurde.
NB! Andmebaasi laadimiseks on vajalik leping Eesti Keele Instituudiga; võta ühendust eelex@eki.ee.

Mahud:
K keskmine: ligi 40 000 märksõna
V väike: 15 000 märksõna
D demo: 72 märksõna
P põhisõnavara: 4500 märksõna

Registreeri sõnastik (nagu vanasti)

Eelista sellele meetodile teisi sõnastiku loomise võimalusi.
Kui soovitud id kontroll õnnestub, saad jätkata nupuga submit. Järgmisel lehel tuleb määrata loodava sõnastiku suvandid: tüüp, nimi eesti keeles ja soovi korral mõnes muus keeles, kas kohe alguses on avatud testversioon, tööversioon või mõlemad, mis on EELexi töötoas selle sõnastiku asukoht nimekirjas, kommentaar ja märkus. Klõpsates submit sõnastik luuakse, edasised juhtnöörid vt Sõnastiku loomine FTP-d kasutades ja Sõnastiku sisu import.

Mitmeköiteline sõnastik

Kuna EELex on loodud nii, et temaga oleks mugav luua ka pabersõnastikke, need aga antakse sageli välja mitmeköitelisena, siis toetab ka EELex tööd ühe sõnastiku mitme köitega. See omadus on loodud just selleks, et juba sõnastikutöö käigus oleks võimalik erinevaid köiteid eraldi käsitseda (nt sageli on köited erinevas tööetapis).

See, mitmeks köiteks sõnastik jagada, sõltub sellest, kui suur peaks üks köide paberil välja nägema. Tehniliselt vastab ühele "mõistlikule" paberköitele ca 20 MB xml-faili kõvakettal. Näiteks ÕS 2006 on üheköiteline ja seda on ta ka EELex-is. ÕS-i veel saab ühes paberköites kasutada. Eesti-vene sõnaraamat (EVS) on viieköiteline ja viieköiteline on ta ka paberil. Samas Eesti-inglise sõnaraamatus on ca 100 000 artiklit aga seda pole praegu mõeldud paberil välja anda ning ta on seega ühes köites.

Köidetevahelistele piiridele ei sea EELex mingeid nõudmisi, peatoimetajad määravad nad oma äranägemise järgi ja tavaliselt lähtuvalt ikkagi paberköite suurusest.

Osasõnastiku loomine

Brauserina IE-d kasutades peab olema vähemalt IE8 (muudel brauseritel ei pea viimane versioon olema).
Osasõnastik kujutab endast väljavõtet (alamhulka) olemasolevast rikkaliku infoga sõnastikust (nt üksikute murrete sõnastikud suurest murdesõnastikust, fraseoloogiasõnastik seletavast sõnastikust jne). Osasõnastik sisaldab mingi tunnuse alusel lähtesõnastikust valitud sõnaartikleid, milles on ainult valitud info. Genereeritud osasõnastikust on võimalik välja arendada täiesti uus sõnastik: skeemieditori abil puhastada skeem liigsest ja lisada vajalikud uued elemendid.

Osasõnastik genereeri Sõnastike halduse kaudu (link EELexi töötoas), mis võimaldab kloonida olemasolevast sõnastikust uus, valida sinna päringutingimustele vastavad artiklid ja kustutada andmebaasis sõnaartikli mittevajalikud osad.