Toimetamise logi

EELex võimaldab jälgida sõnastiku toimetamise viimase 60 päeva ajalugu ehk logi. Iga sõnastiku muutmise operatsiooni (artikli lisamise, kustutamise, muutmise) puhul salvestatakse tegija, tegevuse aeg jms. Logi vaatamiseks vali Sõnastiku tööriistad sonastiku_tooriistad.png -- Toimetamise logi.

Ilmuval lehel saab ülaservas määrata, milliste operatsioonide logi jälgida soovid. Hiirt tähtedele peale unustades ilmub väike infotekst selle kohta, kas linnukese panemine jälgib
salvestamisi (S),
artikli lisamisi (L),
kustutamisi (K),
taastamisi (T),
importe (I),
Wordi väljatrükke (W),
andmebaasist koopia tegemisi (C),
hulgiparandusi (H),
skeemi genereerimisi (GS),
vaate genereerimisi (GV),
XML käske (X),
kasutatud brauserit (B).

Otsilahtrite abil saab otsida kas märksõna või toimetaja järgi.

Logitabelis on kuvatud:
Op ehk tegevus, operatsioon - kas vaatamine (brauseri ikoon ja B), muutmine (salvestamist tähistav flopi-ikoon ja S), lisamine (lisamise kollase tärni kujuline nupp, täht L) või kustutamine (kustutamsie punase X kujuline nupp, täht K) vms.
Aeg - operatsiooni kuupäev-kellaaeg sekundilise täpsusega.
Toimetaja - kasutajanimi, kelle alt muutus tehti.
Märksõna - millist artiklit tegevus puudutas; vaatamise puhul brauseri nimi.
Ms.atr. - märksõna atribuudid.
Arv - mitut artiklit operatsioon puudutas.
St - staatus, nt "Success".
Muudatused - mis välja kuidas muudeti jms.

Saab otsida märksõna ja toimetaja järgi ehk kuvada vastavalt kõik teatud märksõnaga tehtud toimingud ajalises järjestuses või jälgida ühe kindla toimetaja tööd.