Sõnastiku valideerimine

Valideerimine kontrollib, kas sõnastiku struktuur vastab XML skeemile ja toimub köidete kaupa, s.t tööaknas peab köide olema numbriga määratud (ka üheköitelise sõnastiku puhul).
Vali Sõnastiku tööriistad sonastiku_tooriistad.png -- Köite valideerimine. Ilmuvas tulemuste tabelis kuvatakse kirjed, mis ei valideeru, ja veateade (viimaste kohta vt Sõnaartikli salvestamine, valideerimine ja veateated). Märksõnale klõpsates saab artiklisse siseneda, et viga parandada.
Tagasi otsingutulemuste tabelisse minemiseks ära kasuta brauseri Tagasi/Back-nuppu, vaid nupp Otsingutulemuste tabel nupp_otsingutulemuste_tabel.png (ülal vasakul). Kui köide valideerus, on kuvatav otsingutulemuste tabel tühi ja tabeli kohal on teade, et leiti 0 artiklit).

Soovitame sõnastikku valideerida alati pärast