EELexi sisenemine

Sõnastiku tööaken avaneb EELexi töötoa kaudu sõnastikku sisenemisel pärast sõnastiku avalehel töö- või testversiooni valimist. Pildil on avatud Eesti kirjakeele seletussõnastiku sõnaartikkel aeroobika. Tööakna ülaosas on sõnastikutööks tarvilikud nupud, menüüd ja linnukesed, tööakna keskel on sõnaartikkel nii Toimetamisalal (vasakul) kui ka täpselt sama artikli küljendatud kuju ehk Vaade (paremal).
toimetamisala_edocist.jpg


Punasega tähistatu on kirjeldatud allolevas tabelis.
Nr
Funktsioon, selgitus
Kiirklahv
1
Sõnastiku köite valik.

2
artikli_esitus_jt.png
Viimati avatud olnud artikli esitus, Otsingutulemuste tabeli esitus, Uue sõnaartikli loomine, Eksport MS Wordi

sonastiku_tooriistad.png
Sõnastiku tööriistad

3
juhendid.png
Sõnastiku skeemifail, Lühispikker, Juhend

4
Otsitava elemendi valik (struktuurilahter) – lahtril vasaku hiireklahviga klõpsates avaneb rippmenüü üksuste loendiga. Üles-alla liikudes valitakse piirkond, milles soovitakse sõna või järjendit otsida

5
Tunnuse (atribuudi) väärtuste valik (juhul, kui on ette antud)

6
Tunnuse otsitav väärtus

7
Elemendi väärtuste valik (juhul, kui on ette antud)

8
Otsingulahter – siia sisestatakse otsitav tekst (sõna või järjend), mida otsitavast elemendi seest vaja leida. Otsingut saab paindlikumaks teha metamärkide (* ja ?) abil. Nt kui struktuurilahtris on "märksõna", siis esitatakse kõik märksõnad, kui lahtrisse kirjutada tärn (*)

9
otsingu_linnukesed.png


linnuke Otsing on tõstutundetu
linnuke Otsitakse kõiki märke (vaikimisi jäetakse sümbolid arvestamata, s.t ei tehta vahet, kas tekstis esineb ka muid sümboleid (koma, semikoolon, sidekriips, allkriips, $, @ jne).
linnuke Otsitakse ka fakultatiivseid järjendeid
linnuke Otsitakse kogu artiklist.


Otsingu viisi määramine: 1) kõikidest elemendi all olevatest tekstidest eraldi, 2) kogu teksti kohta tervikuna, 3) ainult elemendi enda tekstides, mitte nt alamtekstides

10
Otsingu käivitamine ("Otsi")
Enter
11
Otsingu käivitamine XML mooduse abil (nupp Otsi otsib tulemusi MySQL andmebaasist, juhul kui sõnastiku andmed on viidud MySQL-i. Juhul kui ei ole, otsitakse tulemusi XML meetodi abil)

12
Rada – kuvatakse klõpsatud elemendi hierarhiline asukoht XML-failis alates artikli algusest

13
Toimetamisala vaate valimine: XML, tabel, vaade

14
Artikli tööriistad (peatoimetamise, toimetamise lõpu märkimine; artikli staatuse määramine jm)

15
artiklite_lehitsemine.png
Artiklite lehitsemine: esimene, eelmine, järgmine, viimane, Artiklite ajalugu.
Ctl + Shift + ->; Ctl + Shift + <-
16
valideeri.png
Artikli valideerimine (kontrollitakse artikli vastavust XML skeemi struktuurireeglitele), Artikli salvestamine, Artikli kustutamine (või taastamine).

17
puhver.png


Vasakpoolne number sulgudes näitab, mitu paranduspuhvrit tagasi võtta saab


Parempoolne number sulgudes näitab, mitu paranduspuhvrit kokku on


Käskude tühistamine (Tühista (Undo))


Eelmise seisu taastamine (Taasta (Redo))

18
joondamisnupud.png


Vaate joondamine vasakust servast (vaikimisi)


Vaate joondamine keskele


Vaate joondamine paremast servast


Vaate joondamine mõlemast servast


Vaate väljatrükk

19
Klõpsatud element toimetamisalas ja vaates

20
Informatsioon staatusribal: mis tegevus (nt otsing), kuidas otsiti (tõstutundetult, globaalselt), palju aega kulus jne