Sõnastiku skeem

Sõnastiku skeemi (struktuuri) saab näha eraldi aknas vastava nupu abil: nupp_skeem.pngSkeem (XML reeglistik) (paremal ülal). Avanevas aknas kirjeldatakse sõnastikus kasutusel olevad nimeruumid, atribuudid, elemendid, artikli hierarhiline struktuur ning sõnastikus kasutusel olevad andmetüübid. Skeemi saab muuta EELexi skeemieditoriga, selle kohta vt Skeemi genereerimine.

skeemifail_nimeruumid.png

skeemifail_atrib.png

skeemifail_sisugael.png

skeemifail_skeem.png

Täisnimi: elemendi nimeruum (q), silt (sr, A, mg ja teised), atribuudid (algavad @-märgiga). Püstkriipsud nimeruumi ees näitavad, mitmendal hierarhiatasemel see element asub juurelemendi (sõnaraamat ehk q:sr) suhtes.
Korduvus: esimene arv näitab, mitu korda minimaalselt element peab oma vanemelemendis sisalduma, teine arv: mitu korda maksimaalselt ta vanemelemendis võib sisalduda.
Tüüp:
St (simpletype) lihttüüp, sisuks saab olla ainult tekst;
Ct (complextype) komplekstüüpi - element võib omada tunnuseid ning tema sisuks võivad peale teksti olla ka teised elemendid.

Sisu (mis antud elemendil võib olla):To (textonly) tüübi sisuks võib olla ainult tekst,Eo (elementonly) tüübi sisuks võivad olla ainult teised elemendid (= grupp),Mx (mixed) tüübi sisuks saab olla nii tekst kui ka teised elemendid.
Sisu mudel (andmemudel, mis kehtib elemendis sisalduvate teiste elementide jaoks):Sq (sequence) tähistab kindlaksmääratud järjekorda, Allelemente maksimaalselt üks kord suvalises järjestuses,Ch (choice): ühte elementi loetelust ningAny: suvalised elemendid suvalises järjestuses.
Infot elemendi tüübi ja korduvuse kohta näeb ka artikli struktuuri näitavast menüüst (avaneb Toimetamisala kohal märksõna lahtris klõpsates):
skeemimenyy.png