Sõnaartikli otsimine

Kõigepealt määra, kas otsitakse ühest konkreetsest köitest või kõigist (köidete valik ülal vasakul). Sõnaartiklit saab otsida kõigi struktuurielementide (ja nende sisude) järgi,
Otsitav element määratakse artikli struktuuri näitava menüü abil (ülal vasakul, köitevaliku all):
son_avaleht_elemendi_otsing.png
Otsitava elemendi menüüst paremale jääb otsiaken, kuhu sisesta elemendis sisalduv tähejärjend või avaldis (vt allpool). Antud näites on otsitud kõiki g-ga algavaid sõnu - avaldis g*. Sellest edasi neli on linnukest:
Otsingu käivitab nupp Otsing.

Sõnaartiklite otsimiseks on võimalik kasutada
Neid otsinguliike eristatakse otsitava teksti lahtris oleva teksti esisümbolite järgi:
XML süntaksi järgi otsimiseks kasuta otsingu käimitamiseks Otsi-nupu asemel nuppu XML (Otsi-nupust paremal).

TavaotsingTavaotsingul kasutatakse tekstijärjendeid ja metasümboleid. Metasümboliteks tavaotsingus on tärn (*) ja küsimärk (?). Tärn (*) tähistab suvalist järjendit, küsimärk (?) üksikut tähte. Tavaotsingu näiteid vt tabelist, liitsõnapiiri tähistab püstkriips (|).
Otsitav element
Otsitav tekst
Kommentaar
Vastus
märksõna
abikäsi
TÄPNE OTSING: leitakse kõik märksõnad "abikäsi"
abi|käsi
näiterühm: stiil
kõne
TÄPNE OTSING: leitakse kõik näiterühmades esinevad stiilimärgendid "kõnek"
breik .. Breiki tegema, panema. kõnek.
märksõna
abi*
SÕNA ALGUSE OTSING: leitakse kõik märksõnad, mis algavad järjendiga "abi"
abi|aine, abielu|akt, abielulahutus|akt ...
märksõna
*abi
SÕNA LÕPU OTSING: leitakse kõik märksõnad, mis lõpevad järjendiga "abi"
humanitaar|abi
märksõna
*ndus*
OTSING SÕNA SEEST: leitakse kõik märksõnad, mis sisaldavad järjendit "ndus"
agraar|-industriaalne, ajakirjandus|vabadus, asendus|teenistus, auto|ärandus ...
märksõna
a*v
SÕNA ALGUSE JA LÕPU OTSING: leitakse kõik märksõnad, mis algavad a-ga ja lõpevad v-ga
anne|päev
sagedus
(lahter jäetakse tühjaks)
NB! Kuna salvestamisel kustutatakse alati tühjad väljad, siis tavaliselt tulemus puudub

liitsõnade plokk
=NULL
PUUDUVA VÄLJA OTSING: leitakse artiklid, kus valitud otsinguväli puudub
aaderdama, aaderdus, aasta|intress ...
märksõna
*
KÕIKIDE SÕNADE OTSING: leitakse kõik märksõnad (kui ei ületata otsingutulemuste limiiti)
(sõnade loend)
märksõna
*|*
leitakse märksõnad, milles sisaldub liitsõnapiir '|'
aasta|intress …
märksõna
*|*|*
leitakse märksõnad, milles on kaks liitsõnapiiri '|'
halogeen|(hõõg)|lamp, kõne|post|kast
märksõna
bt
leitakse neljatähelised märksõnad, mis algavad tähega 'b' ja lõpevad tähega 't'
bait, balt
märksõna

leitakse ainult kahetähelised märksõnad
ca, CD, CV …
märksõna
b__
leitakse viietähelised märksõnad, mille kolmas täht on 'b'
album, kebab

Otsing regulaaravaldistega

Regulaaravaldiste kasutamine tekstiotsinguis võimaldab määrata üksikute tähtede või tervete järjendite korduvust; märkida otsingus täheklasse nagu kirjatäht/mittekirjatäht, suurtäht/väiketäht; otsida sümboleid loetelust; märkida sõnapiiri, teksti algust, lõppu jne. Regulaaravaldistega otsinguks peab otsitingimus algama kahe paragrahvimärgiga §§. Võib kasutada kõiki regulaaravaldiste süntaksi märke.

Otsing XPathi moodulit kasutades
Kui tekst otsingulahtris algab ühe paragrahvi sümboliga (§), siis mõistab süsteem seda kui XPath-i avaldist. Vaja on teada sõnastiku nimeruumi ja elementide silte (need saab järgi vaadata kas sõnastiku skeemifailist või otsitava elemendi määramise menüüst elemendi nime järel olevast veerust).


XPathi kohta vaata lisaks XPath Tutoriali W3Schoolsis.

Otsing XML moodulit kasutades

Nupp XML (nupust Otsi paremal). XML kohta vaata täpsemalt XML Tutorial.

Ühised märksõnad teiste EELexi sõnastikega

Toimetamisala kohalt märksõna/termini lahtrist avanevas menüüs on ülemine valik Ühised märksõnad 'sõnastiku id' ja ... ning paremale avanevas menüüs saad valida, millise teise sõnastikuga ühisosa otsida. Eeldus: sõnastik on paralleelselt MySQL andmebaasis.
yhised_marksonad.png

Sõna otsimine veebist

On veel võimalus minna vaatama sama sõna teiste sõnastike veebiversioonidest või guuglist. Paremklõps elemendi nimel - menüüst Välised lingid / Guuglisse. Välised lingid avab allikate menüü, mida saab ka ise täiendada.

Sarnaste sõnaartiklite otsimine

Sarnaste sõnaartiklite leidmise tööriist otsib sõnastiku sees sarnase tähtkoostisega märksõnu (sh artikli sees olevaid märksõnu). Selle abil saab näiteks kontrollida, kas sõnaartiklitele on vaja lisada homonüüminumber (otsingutulemuste tabelis on viimased näha) või ongi tegu kahe sisult sama sõnaartikliga, millest üks siis kustutada, vms. Eeldus: sõnastik peab olema ka MySQL-is.

Vali Sõnastiku tööriistad -- Sarnased märksõnad. Leiud kuvatakse tulemuste tabelis.
NB! Kui sõnastik on jaotatud mitme köite vahel, siis on mõistlik enne sarnaste märksõnade leidmist valida Toimetamisala kohalt köidete valikust Kõik köited


Näidispäringuid

A. Sõnastikutöö kulgu jälgivad päringud

Küsimus
Otsitav element
Tekst otsilahtrisse
Kommentaar
Kasutaja ’ EReinsalu’ poolt salvestatud (toimetatud) artiklid
artikli toimetaja
EReinsalu

2012. a veebruaris salvestatud (toimetatud) artiklid
artikkel
§starts-with(c:TA, '2012-02')
TA on toimetamise aeg
Toimetaja ’JKallas’ poolt salvestatud artiklid septembris 2012:
artikkel
§c:T='JKallas' and starts-with(c:TA, '2012-09')
T on toimetaja, TA toimetamise aeg.
Novembris või detsembris 2011 salvestatud artiklid (keskel olev punkt tähistab üht sümbolit, antud juhul ’-’; ees olev katus ^ tähendab järjendi algust)
toimetamisaeg
§§^2011.(11|12)

Artiklid, mille toimetamine on lõpetatud
artikkel
§c:TL
TL on toimetamise lõpu märge
Artiklid, mille toimetamine on lõpetatud (teine võimalus)
toimetamise lõpp
*

Kõik artiklid, mille koostaja on MJyrviste
artikkel
§c:K = 'MJyrviste'

Kõik toimetatud artiklid (pandud on toimetamise lõpu märge TL)
artikkel
§c:TL

MTuuliku koostatud ja koostamine lõpetatud, aga toimetamata (TL panemata)
artikkel
§c:K='MTuulik' and c:KL and not(c:TL)

Koostamise lõpu järgi otsimine
artikkel
§.//c:K='MJyrviste' and .//c:KL[starts-with (., '2011-01')]

Kuupäeva järgi otsimine (KL - koostamise lõpp)
artikkel
§c:K='MJyrviste' and .c:KL[starts-with (., '2011-03-05')]

Artiklid, mille koostaja MJyrviste, koostamine lõpetatud kas veeburaris 2011 või 1. märtsil 2011 või 3. märtsil 2011
artikkel
§.//c:K='MJyrviste' and .//c:KL[starts-with(., '2011-02') or starts-with(., '2011-03-01') or starts-with(., '2011-03-03')]

Artiklid, mille koostaja on MJyrviste ja koostamise lõpu märgi pandi 2011 aprillis või mais
artikkel
§.//c:K='MJyrviste' and .//c:KL[starts-with(., '2011-04') or starts-with(., '2011-05')]

Artiklid, millel puudub morfoloogia plokk
morfoloogia plokk
=NULL

Artiklid, millel puudub morfoloogia plokk (teine võimalus)
artikkel
§not(.//c:mfp)

Artiklid, millel pole koostamise lõppu ega toimetamise lõppu
artikkel
§not(c:KL) and not(c:TL)


B. Päringud sõnastiku sisu kohta

Küsimus
Otsitav element
Tekst otsilahtrisse
Kommentaar

Artiklid, milles termin, mis sisaldab sõna 'lantanoid'
termin
*lantanoid*


Artiklid, milles vaste on sõna 'mine'
vaste
mine


Artiklid, milles vaste sisaldab 'rock'
vaste
*rock*


Artiklid, millel soome keeles ei ole vasteid.
vastete plokk
§@xml:lang='fi' and not(.//h:hg/h:x)


Artiklid, mille märksõna sisaldab tühikut
märksõna
*
linnuke Otsi kõiki märke. Tühik pane otsilahtrisse kahe tärni vahele.

Artiklid, mille märksõna sisaldab tühikut või liitsõnapiiri:
märksõna
§§[ /]


Artiklid, millel soome keeles ei ole vasteid
vastete plokk
§@xml:lang='fi' and not(.//h:hg/h:x)


Artiklid, millel puudub sisu plokk S
artikkel
§not(s:S)


Leia kasutaja MLangemets poolt koostatud artiklid, mis on lõpetatud (s.t on olemas KL e koostamise lõpu märge) ja kus vald (v) ei ole märgitud ab-ks
artikkel
§s:K='MLangemets' and s:KL and .//s:v[not(@s:as='ab')]


Artiklid, mille vene keele vastete plokid ON lõpetatud (eeldusel, et eri keelte vastete plokis on toimetamise lõpu märget võimalik lisada)
vastete plokk
$@xml:lang='ru' and @h:aKL


Artiklid, mille vene keele vastete plokid EI OLE lõpetatud (eeldusel, et eri keelte vastete plokis on toimetamise lõpu märget võimalik lisada)
vastete plokk
$@xml:lang='ru' and not(@h:aKL)


Kuidas leida neid artikleid, millekoostamine on lõpetatud, vene keeles pole veel vasteid või puudub koostamise lõpu märge
artikkel
§h:KL and (not(.//h:xp[@xml:lang = 'ru']) or .//h:xp[@xml:lang = 'ru' and not(@h:aKL)])


Artiklid, millel vene keeles pole veel vasteid
artikkel
§not(.//h:xp[@xml:lang = 'ru'])


Artiklid, kus on saksa plokk, aga pole määratud sugu (xzde)
artikkel
§(.//h:xp[@xml:lang = 'de'] and not(.//h:xzde))


kõik terminikirjed, millel ei ole ühtki valdkonnamärgendit
artikkel
§not(.//h:v)
v - valdkond

Valdkonna märgend on KASV või KASV + muu (v.a PSÜHH ja SOPE)

§(.//h:v="kasv" and not(.//h:v="sope") and not(.//h:v="psühh"))
Päringus tuleb valdkonna nimed pannna väikeste tähtedega

Valdkonna märgend on ainult KASV
artikkel
§(.//h:v="kasv" and count(.//h:v)=1)


Valdkonna märgend on KASV + kindlasti veel mõni valdkond (v.a PSÜHH ja SOPE)
artikkel
§(.//h:v="kasv" and not(.//h:v="sope") and not(.//h:v="psühh") and count(.//h:v)>1)


Valdkonna märgend on KASV + veel mõni valdkond (ilma piiranguteta)
artikkel
§(.//h:v="kasv" and count(.//h:v)>1)

Võimalikud lahendused, kuidas leida kokkulangeva sõnaga (märksõnaga, vastega) artiklid.

Vastete kaupa sortida saab järgmisel moel.
Leia näiteks kõik olemasolevad soome vasted.
otsitav element = vastete plokk ja otsilahtrisse: §<@xml:lang='fi' and .//h:hg/h:x
Vajuta nuppu nupp_muudatabelit.png Muuda tabelit tabeli kohal paremal, pane linnuke vaste ette ja Ok. Avaneb muudetud tabel, kus kaks veergu – märksõna ja vaste (ühe märksõna mitu erinevat soomekeelset vastet on nüüd eraldi ridadel). Kopeeri tabel nupu nupp_kopeeri_tabel.png Kopeeri tabel abil (tulemuste tabeli kohal paremal) ja ava mõni MS Word ja kleebi tühjale dokumendile (ctrl + V). Wordis saab seda tabelit sortida veergude kaupa.