Sõnaartikli muutmine

Artikli avamisel avaneb vasakul poolel Toimetamisala, kus on artikli tekst XML üksuste kaupa, paremal artikli tekst küljendatud kujul (Vaade). Toimetamisala ja küljenduse vaated on omavahel seotud: klõpsates ühel neist mingile elemendile, avatakse või näidatakse taustaga võõbatult sama element ka teises.
avatud_artikkel.png

Toimetamisala saab vaadata erinevatel kujudel:
Neid kujusid saab esile kuvada
Toimetamisala ülaservas olevate samanimeliste nuppude abil:
tabelina_xml_vaatena.png

Gruppide ja elementide lisamiseks on Toimetamisalal tabeli vaates elementide nimest vasakul valge taustaga ikoonid lisa_element.png.
Elemendi või grupi loomine - elemendist vasakul asuva musta allapoole suunatud noolekujulise ikooniloo_element.png.
Lisada kõik antud grupis veel avamata elemendid - Tabelivaate paremas ääres olevad noolekujulised ikoonid ava_lahter.png.
Parandamisel on võimalik kasutada tühista/taasta (Undo/Redo) käske, vastavad noolekujulised nupud undo_puhvriga.pngasuvad Toimetamisala üleval paremas ääres. Numbrid noolenuppudest vasakul tähistavad paranduste jooksvat puhvrit ja puhvrite koguarvu .

Kontekstmenüüd

Erinevad kontekstmenüüd avanevad, kui paremklõpsad XML elemendile või tekstilahtrile.

1. Igale artikli üksusele ehk XML elemendile paremklõpsu tehes on võimalik esitada tema kontekstmenüü, kus saab valida ainult neid tegevusi, mis antud artikli osas on skeemi järgi lubatud.

kontekstmenyy.png
Kontekstmenüü kaudu on võimalik

Elemendi või ploki sisu saab kopeerida, kui Toimetamisalal teha paremklõps elemendi/ploki sildil ning kontekstmenüüst valida Ava kopeerimiseks. Tekstid kuvatakse Vaatealal, kust neid saab kopeerida. Tagasi tavalisse Vaatesse saab ilmunud nupu nupp_tagasi_vaade.png abil.

Ava parandusteks üle köidete - avaneb Hulgiparanduste aken, kus on juba otsinguparameetrid ära täidetud. Edasi toimimiseks vt Hulgiparandused.

Paremklõps sildil ja valik Guuglisse pärib selle elemendi teksti google.com otsimootoris.

Välised lingid - kuvab lehe, kus loetelu välistest allikatest, kust selle elemendi sisu otsiti: Google ja vaikimisi mitu Eesti Keele Instituudi veebisõnastikku; on võimalus lisada teisi EKI veebisõnastikke (sisestades sõnastiku lingi).

2. Eraldi kontekstmenüü on olemas tekstilahtrite sees (s.t paremklõpsata siis, kui kursor plingib tekstilahtri sees): ka seal on võimalikud ainult kindlad, kontekstile vastavad tegevused. Vaid Mx tüüpi elementide puhul saab lisada nii teksti kui teisi elemente. Tavalise tekstivälja korral kuvatakse ainult sümbolite ja kirjastiilide menüüpunktid (näiteks kirjastiili muutuse algus ja lõpp, ülaindeksi algus ja lõpp, allajoonitud algus ja lõpp jne - tähendusi vaata hiirega stiilile peale jäädes ilmuvalt ribalt).

Tekstiväljas on topeltklõpsuga võimalik märgistada mingi osa ja paremklõps sel osal avab kontekstmenüü, mille alläärde on lisandunud valik kirjastiili määramiseks.

Ladina tähestiku kontekstmenüüsse on lisatud kõik laiendatud ladina tähestiku tähed, kombineerivate diakriitiliste märkide abil on võimalik märkida rõhkusid, võimalik on lisada mitmesuguseid matemaatilisi jm sümboleid.
kontekstmenyy_ladina_clai.png

Tekstilahtri sisu muutmisel kontrollitakse sisu vastavust andmetüübile ja skeemi seatud piirangutele.
Soovi korral on võimalik kasutada tööjaama MS Word õigekirjakontrolli .