Sõnaartikli kustutamine

Avatud sõnaartiklit saab kustutada Toimetamisalal nupuga Kustuta artikkel nupp_kustutaartikkel.png. See kustutab artikli baasist lõplikult.

Kui aga on soov artikkel alles hoida, ent näiteks Wordi väljatrükki (pabersõnastikku) teda mitte trükkida, siis määra see artikkel mittetrükitavaks ehk EELexi kõnepruugis "andmebaasi artikliks" ja sõnastiku vaade säti selliseks, et andmebaasi artikleid ei trükita. Selleks:
  1. Ava Skeemieditor (Sõnastiku tööriistad -- Skeemi genereerimine) ja seal pane linnuke elemendi artikkel atribuudi artikli staatus ette.
  2. Pane linnuke Luua ette (Skeemieditori vasakus osas). Kindlasti Salvesta ja Ok.
  3. Ava Vaategeneraator (Sõnastiku tööriistad -- Vaate genereerimine) ja seal element artikkel. Pane sellele elemendile linnuke Ei trüki. Tee paremklõps tekstil Ei trüki ja avanevasse aknasse kirjuta tingimus: @pref:AS
  4. Toimetamisalal ilmub nüüd artikli järele nähtavale tema atribuut, mille väärtuseks on vaikimisi HS - sõnastiku artikkel. Klõpsa sellele ja vali AB - andmebaasi artikkel.