Mis on EELex

Sõnastike haldussüsteem eelex.png (edaspidi EELex) on Eesti Keele Instituudis loodud veebipõhiste töövahendite kompleks, mis ühendab sõnastike koostajatele ja toimetajatele vajaliku tarkvara ja keeleressursid, toetab rühmatööd ja pakub eesti keele tuge. EELexi võimaldab

Koostaja näeb korraga nii artikli struktuuri kui ka sama artikli lõplikku vormistust küljendusvaates. Lihtsad tehnilised apsakad on välistatud, sest lisada ja muuta saab vaid artikli struktuuri rangelt järgides. Vormistuse, kirjavahemärkide paneku, sortimise, viitamise, ligipääsuõiguste eest artikli eri osadele ja tööetappidele jm mittesisulise poole eest hoolitseb EELex.

Maailmas olemasolevatest elektroonilistest sõnastikusüsteemidest eristab EELexi eesti keele toe olemasolu (integreeritud automaatne morfoloogia, Eesti-X sõnastiku andmebaas), suur paindlikkus sõnastiku struktuuri suhtes, rikkalik valik toimetamise tööriistu ja vaba kasutus.

Eelista EELexi, kui

XML ja MySQL

Sõnastikuandmeid hoitakse XML vormingu kujul (UTF-8) ning paralleelselt MySQL-is (kui mõlemad versioonid olemas, siis automaatselt sünkroniseeritakse). Sõnastikus koostatavate artiklite struktuur on määratud XSD skeemiga. XSD skeemi abil on võimalik kirjeldada XML faili struktuuri, määrata elemendi korduvust oma vanemelemendis, määrata elementide andmetüüpi (järjend e string, ajahetk, täisarv, elemendi väärtuste võimalikud loendid), defineerida uusi andmetüüpe jm.

Lokaalne või kauge

EELex on nn klient-server tüüpi rakendus, andmevahetus veebiserveri ja tööjaama vahel toimub samuti XML-vormingus andmete abil. Kõik serveri komponendid on vabavaralised. ELexi sisenetakse kasutajanime ja parooli abil. On kasutaja valida, kas eelistab Eesti Keele Instituudi serverisse eelex.eki.ee installeeritud EELexi ning seal ka oma sõnastikuandmeid hoida või laadida alla kogu rakendus ning server oma masinas püsti panna. Eesti Keele Instituudi serveri EELex on muidugi alati kõige uuem.

EELexi serveri võib oma masinasse installeerida igaüks, kel on kasutada Perli interpretaator ja veebiserver; vt täpsemalt Server ja selle püstipanek.

Juriidilist

EELex-i loomist on rahastanud programmid Eesti keele tehnoloogiline tugi (2006-2010) ja Eesti keele tehnoloogiline tugi (2011-2013) ning selle kasutamine on vaba. Leping on vajalik Eesti-X sõnastikupõhja kasutamiseks; kontakteeru eelex@eki.ee.

Abi

Tehnilist abi saab Eesti Keele Instituudi EELexi meeskonnalt (eelex@eki.ee), leksikoloogilist abi saab Eesti Keele Instituudi leksikoloogidelt. Kasutajaks registreerimiseks vt Kasutajaks registreerimine.